2

DİGOR (KARS) İLAVE + REVİZYON İMAR PLANI YAPILMASI
(1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASI İŞİ)

Bir Cevap Yazın