İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE - KANARYA MAHALLESİNİN BİR KISMI RİSKLİ ALANA AİT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

İŞVEREN :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı

İli          : İstanbul

İlçesi  : Küçükçekmece

Yıl        : 2018

İŞİN ADI  :İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Riskli Alana İlişkin Hak Sahipliği Tespiti Ve Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Yapılması, Fizibilite, Matematiksel / Finansal Model Oluşturulması, Kentsel Tasarım Projesi, Mimari  Projelerinin Hazırlanması, Hak Sahipleri İle Uzlaşma Süreci Çalışmalarının Hazırlanması İşi