Gümüşhane Arzularkabaköy İmar Planı ve Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışması