KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİMİZ

 Kentsel Dönüşüm projeleri birçok disiplini içinde barındıran ve koordinasyonlu çalışmayı gerektiren multidisipliner projelerdir. Mekansal Planlama olarak kentsel dönüşüm projelerini Harita, Planlama, Mimarlık, Hukuk, Proje Yönetimi gibi disiplinler ile ele alıyor ve alanında uzman personelimiz ile  Kentsel Dönüşüm Alanlarında A’dan Z’ye Çözümler üretiyoruz.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
Riskli Alan İlanı
Hak Sahipliği Tespiti

ŞEHİR PLANLAMA HİZMETLERİMİZ

Mekansal Planlama olarak yaşadığımız şehirleri mevcut eğilimleri doğrultusunda üst ölçek plan çalışmaları ve yasal mevzuat ile eş güdüm içerisinde, kamu yararı yaklaşımını önceleyen bir yaklaşım ile demokratik ve katılımcı bir süreci benimseyen planlama alanının özelliklerine uyum sağlayacak sorunları ortaya koyan ve bu sorunlara mekansal çözümler getiren çözümler üretmekteyiz. Şehir Planlama Faaliyetleri kapsamında Üst Ölçek Planlar, Nazım İmar Planları, Koruma Amaçlı İmar Planları Uygulama İmar Planları, Analitik Etüt ve Araştırma Raporları ile Plan Açıklama Raporları hazırlanmaktayız.

Nazım İmar Planları
Uygulama İmar Planları
Koruma Amaçlı İmar Planları

KENTSEL TASARIM VE MİMARİ HİZMETLERİMİZ

Çözüm ortaklarımız ile  beraber kentler için en doğru çözümü bulmayı amaçlayan firmamız, bünyesinde çalışan kentsel tasarım uzmanları ile Türkiye’de kentsel tasarım firmaları içinde önde gelen tasarım ofislerinden biri olarak pek çok şehirde projeler üretmektedir.

Kentsel Tasarım Projeleri
Mimari Projeler
Üç Boyutlu Modelleme

HARİTACILIK HİZMETLERİMİZ

Yersel ve fotogrametrik alanda harita üretimi üzerine teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uzmanlaşmış ekibi ile harita sektöründe lider kadromuz ile görevimize devam etmekteyiz. Kentsel planlama, kentsel dönüşüm gibi bütün iş kollarının öncelikli ihtiyaç duyduğu altlık üretimini bünyemizdeki uzman kadromuz ile sağlamaktayız.

Çizgisel ve Sayısal Harita Yapımı
Ortofoto Harita Üretimi
İmar Uygulamaları

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİMİZ

Yerel Yönetimlerin harcadığı yerli sermayemizin yurt içinde kalarak akıllı şehir ve kırsal projelerine geçiş sürecinde konumsal veri altyapısını tesis etmekteyiz. Yazılım sistemlerinin günden güne gelişerek ilerlediği, teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde bütün coğrafi bilgi sistemleri temelli yazılım işlerini Mekansal Bulut bünyesindeki ekiplerce yapmaktayız.

KENT BİLGİ SİSTEMİ
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ
NUMARATAJ BİLGİ SİSTEMİ