KENTSEL TASARIM PROJELERİ

Kentsel tasarım projeleri, proje alanının niteliğine bağlı olarak uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef, ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlendiği, yönetim modellerinin saptandığı projelerdir. Bu projelerin koruma amaçlı veya diğer uygulama planları doğrultusunda hazırlanmaları gerekir.644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Kentsel Tasarım Projelerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.Buna göre, dönüşüm alanları, Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri ile özel proje alanları ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama yönetmeliğinde belirlenen uygulama alanlarında hazırlanan Kentsel Tasarım projeleri ilgili idarece veya ilgililerince mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığa sunulur.


MİMARİ PROJELER

Bir mimari yapının planları, kesitleri, malzeme ve bağlantı detayları, cephe ve dış görünüşleri, yerleşim planları, yapıların birbirleriyle oranı, iç düzenleri ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelerdr.Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir. Bu bakımdan mimari proje hazırlanırken inşaatta kullanılacak araçlarla çevre ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu bilgiler ışığında mimar, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak organizasyon hedefiyle tüm alanları kapsayan bir bağlantı şeması ortaya çıkarır.

ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

Türkiye ekonomisinde İnşaat ve Yapı sektörü önemli bir yere sahiptir ve kentsel dönüşüm ile beraber gittikçe de büyümektedir. Mimari projeler daha yapım aşamasındayken 3d mimari modelleme ile sunuma ve satışa hazır hale getirmekteyiz.3d mimari modelleme sadece dış cephe çalışmaları için uygulanmamakta  Komple Mimari proje kapsamaktadır. Salon, yatak odaları, mutfak ve banyo gibi iç mekanların görselleştirmesi de 3d mimari tasarım ile yapılmaktadır. Mimari projenin kat planlarını üst görünüşten ve perspektif görünüşten resim haline getirilmesi sağlayan yine 3d mimari modelleme dir. 3d mimari tasarım den sonraki aşamalardan biri de 3d mimari animasyon filmeleridir. 3d animayon filmleri ile mimari projenizi daha rahat anlatabiliyor ve tanıtabiliyorsunuz. Bu animasyon filmlerini sosyal medyada paylaşarak yada reklamlarda oynatarak daha geniş kitlelere ulaşabiliryorsunuz.