Nazım imar planı

Nazım İmar Planı

 • Planlama alanının belirlenmesi
 • Plana altlık verilerin temin edilmesi
 • Resmi kurum görüşlerinin talep edilmesi ve takibi
 • Arazi tespit çalışmaları ve Analitik Etüt analizlerinin yapılması
 • Kurum görüşleri neticesinde analiz paftalarının hazırlanması
 • Sentez ve Eşik Sentezi çalışmasının yapılması
 • Plan kararlarının verilmesi
 • Plan çizimi ve plan raporunun hazırlanması
 • Plan süreçlerinin takip edilmesi

Nazım İmar Planı Değişikliği

 • Plan Tadilatına konu alanın yerinde incelenmesi ve mevcut durum raporunun çıkarılmasıList item
 • Resmi kurum görüşlerinin talep edilmesi ve takibi
 • Plan açıklama raporu ve bilgi paftasının hazırlanması
 • Plan değişikliği dosyasının hazırlanması
 • Plan değişiklik süreçlerinin işverene raporlanması

Uygulama İmar Planı

 • Planlama alanının belirlenmesi
 • Plana altlık verilerin temin edilmesi
 • Resmi kurum görüşlerinin talep edilmesi ve takibi
 • Arazi tespit çalışmaları ve Analitik Etüt analizlerinin yapılması
 • Kurum görüşleri neticesinde analiz paftalarının hazırlanması
 • Sentez ve Eşik Sentezi çalışmasının yapılması
 • Plan kararlarının verilmesi
 • Plan çizimi ve plan raporunun hazırlanması
 • Plan süreçlerinin takip edilmesi

Uygulama İmar Planı Değişikliği

 • Plan tadilatına konu alanın yerinde incelenmesi ve mevcut durum raporunun çıkarılması
 • Resmi kurum görüşlerinin talep edilmesi ve takibi
 • Plan açıklama raporu ve bilgi paftasının hazırlanması
 • Plan değişikliği dosyasının hazırlanması
 • Plan değişiklik süreçlerinin işverene raporlanması

Revizyon İmar Planı

 • Meri İmar Planının detaylı
  incelenmesi ve raporlanması
 • Plana altlık verilerin temin edilmesi
 • Resmi kurum görüşlerinin
  talep edilmesi ve takibi
 • Arazi tespit çalışmaları ve Analitik Etüt analizlerinin yapılması
 • Kurum görüşleri neticesinde analiz paftalarının hazırlanması
 • Sentez ve Eşik Sentezi çalışmasının yapılması
 • Plan kararlarının verilmesi
 • Plan çizimi ve plan
  raporunun hazırlanması
 • Plan süreçlerinin takip edilmesi

Koruma Amaçlı İmar Planı

 • Kurul kararlarının temin edilmesi
 • Plana altlık verilerin temin edilmesi
 • Arazi çalışmalarının yapılması
 • Plana altlık oluşturacak analiz ve sentez çalışmalarının yapılması ve raporlanması
 • Koruma ilkelerine göre plan kararlarının verilmesi
 • Plan çizimi ve plan raporunun hazırlanması
 • Plan süreçlerinin takip edilmesi