Bayburt – Arpalı İlave + Revizyon İmar Planları

Ayburt İli̇, arpali İlçesi̇, 1/5000 ölçekli̇ İlave + revi̇zyon nazim İmar plani ve

1/1000 ölçekli̇ İlave + revi̇zyon uygulama İmar plani hazirlanmasi İşİ