Gümüşhane – Arzular Kabaköy İmar Planı

Gümüşhane İli̇, arzular kabaköy İlçesi̇, İmar plani ve İmar planina esas

Jeoloji̇k ve jeotekni̇k etüt çalişmasi İşİ