İstanbul – Gaziosmanpaşa – Bağlarbaşı Mah 7B İmar Uygulaması

İstanbul i̇li̇, gazi̇osmanpaşa i̇lçesi̇, 24.12.2012 tari̇h ve 2012/4099 sayili bakanlar kurulu kararina

İsti̇naden 26.01.2013 gün ve 28540 sayili resmi̇ gazetede yayimlanan 25.12.2015-03.05.2016-13.03.2017

Tasdi̇k tari̇hli̇ Bağlarbaşi mahallesi̇ ri̇skli̇ alanına ai̇t 1/1000 ölçekli̇ uygulama i̇mar planı kapsamında

Muhteli̇f parselleri̇n 7b i̇mar uygulaması