İstanbul – Gaziosmanpaşa – Yıldıztabya Mah Riskli Alan İmar Uygulaması

İstanbul i̇li̇, Gazi̇osmanpaşa i̇lçesi̇, yildiztabya mahallesi̇, 03.10.2016 gün ve 29846 sayili resmi̇ gazete

İle 17.03.2018 gün ve 30363 sayili resmi̇ gazetede yayimlanan ri̇skli̇ alanlara ai̇t 1/1000 ölçekli̇ uygulama

İmar planı kapsaminda İmar uygulaması