Kars İli̇, di̇gor İlçesi̇, İlave + revi̇zyon İmar planlarinin yapilmasi İşi

İstanbul İli̇, küçükçekmece İlçesi̇, iii. Derece arkeoloji̇k si̇t alanini kapsayan ri̇skli̇ alana İli̇şki̇n

1/5000 ölçekli̇ koruma amaçli nazim İmar plani ve 1/1000 ölçekli̇ koruma amaçli uygulama İmar plani

Yapilmasi İşi