Küçükçekmece – Atatürk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

İstanbul İli̇, küçükçekmece İlçesi̇, İki̇telli̇ beölgesi̇, atatürk mahallesi̇ni̇n bi̇r kismina İli̇şki̇n

5,7 hektarlik alanda yapilacak kentsel dönüşüm çalişmalari kapsaminda gayri̇menkul değerleme çalişmalarinin

Yapilmasi, fi̇zi̇bi̇li̇te, matemati̇ksel/fi̇nansal model oluşturulmasi, kentsel tasarim projesi̇, mi̇mari̇ avan

Projeleri̇ni̇n hazirlanmasi, öneri̇ İmar plani taslağI çalişmalarinin hazirlanmasi İşİ