Hak Sahipliği Tespiti

Tespiti yapılan her türlü taşınmaza ilişkin mülkiyet eşleştirmelerinin yapıldığı safhadır. Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Arsa Tapusu, Tapu Tahsis Belgesi veya zilyetlik durumlarının, kiracı oranının tespit edildiği aşamadır.

Hak sahipliliği tespiti için gerekli belgelerin temin edilmesi
 • Hak sahibine ait kimlik bilgileri
 • Hak sahibi tebligat adresi (Mernis adresi),
 • Hak sahipleri ile görüşmeye ilişkin gerekli tebligatları tanzim ederek gönderimini yapmak,
 • Hak sahibi iletişim numarası
 • İkametgah senedi,
 • Her bir bağımsız birim için abonelik sözleşmeleri,
 • Belediye emlak beyanı belgesi, tapu senedi örneği,
 • Tapu tahsis belgesi örneği,
 • Tapu tahsis Belgesi yoksa hak sahipliğini kanıtlayan diğer belgelerin temini
 • Alandaki işyerleri için işletme ruhsatı ve vergi levhası belgelerinin toplanması.
 • Kadastral mülkiyetin tespitine yönelik tapu kütüklerinin resimlenmesi,

 • İdare tarafından temin edilerek, teslim edilen takyidatlı tapu bilgilerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan detaylı sorgularının yapılarak, gayrimenkul mülkiyetini oluşturan hakları ve varsa bu haklar üzerindeki kısıtlamalar tespit edilecektir.

Mülkiyet Tespiti
 • Proje Sınırları
 • Taşınmaz Tespiti
 • Yapı, Ortak Alan, Bağımsız Bölüm Tespiti
 • Ağaç Tespiti
 • Mülkiyet Eşleştirme
 • Malik Verilerinin Güncellenmesi
 • Değerleme Raporları
 • İstatistiksel Raporlar