Yazılım Uygulamaları

Saha Veri Toplama Yazılımı

Saha verilerinin mobil arayüzler üzerinden toplanarak ölçeklenebilir web uygulaması sayesinde anlık olarak işlerinizi kolayca yönetebileceğiniz mobil ve web platformudur.  Şablon yetkilendirme yetenekleri sayesinde kullanıcı dostu arayüz formları oluşturarak zamandan ve para tasarrufu sağlar.

  • Personel Takibi
  • Yetkilendirilmiş Veri Yönetimi
  • Personel Performansları
  • Önbellekli Çalışma(Vektörel)
  • Numarataj ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Saha Veri Toplama Uygulamamız kullanılmıştır.
Kent Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇

Kent Bilgi Sistemi (KBS) bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir perspektif içerisindeki verilerin bir veri tabanında toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilen yeni nesil bir uygulamadır. Kentsel alandaki coğrafi referanslı verilerin toplanması, analizi, güncellenmesi ve görselleştirmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kent seviyesinde kullanılması kent bilgi sistemlerini teşkil etmektedir.

Kent Rehberi̇

Kent Rehberi vatandaşın kullanımına uygun olan verilerin web ve mobil arayüzler vasıtasıyla turistlerin, şehir halkının ve kurumların kullanımına sunulmasına olanak sağlayan uygulamadır. Trafik durumu, şehirdeki tarihi ve turistik yerler, nöbetçi eczanelerin konumu, kurban kesim yerleri ve arsa imar durumu gibi verileri içerir. Ayrıca seçilen noktaya nasıl ve ne kadar sürede, hangi güzergahtan ulaşım sağlanacağını anlık verilere göre analiz ederek, günlük hayatta karşılaşılan ulaşım sorunlarını hızlı ve pratik biçimde çözmeyi amaçlar.

Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Kentsel dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu yazılım mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

Altyapı Bilgi Sistemi

Altyapı bilgi sistemi; içme suyu, yağmursuyu, atık su, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme, elektrik vb. altyapı bilgileri ile bunlara ait üstyapılar arasındaki ilişkileri içeren bir mekansal bilgi sistemidir. Alt Yapı Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Siteminin en önemli adımlarından bir tanesidir.

Mekansal Adres Talep Sistemi

Kentsel dönüşüm projelerindeki iş süreçlerinin yönetilmesi için bulut tabanlı geliştirilmiş online bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu yazılım mekansal verilerin, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışması sırasında bir bütün olarak kullanılmasını sağlar.

Büyük Ölçekli Halihazır Harita

2012 yılında çıkan bir genelge ile KÖYDES Projesi’nin Coğrafi Bilgi Sistemi Rehberi’ne uygun olarak hazırlanması esas hale getirilmiştir. Bu kapsamda İl Özel İdareleri çeşitli teknolojiler kullanılarak (Netcad, ArcGIS) KÖYDES projesi kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi kurulumu yapmaktadır. Firmamız, bu sistemlere araziden veri toplayarak CBS standartlarına uygun olarak veri girişleri yapmaktadır.

Mezarlık Bilgi Sistemi

Kısaca MEBİS diye bilinen Mezarlık Bilgi Sistemi; tüm belediyelerin asli vazifelerinden olan, mezarlıkların yönetim ve kullanımıyla ilgili iş ve işlemler için son teknolojiler kullanılarak etkin, hızlı, ekonomik ve planlı karar destek sistemi sunmaktadır.