İmar Planları Hazırlama

Kentsel sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından bir tanesi olan planlama hizmetleri, saha çalışmaları ile elde edilen verilerin işlenmesi, ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması, alanın sosyal, ekonomik ve fiziki özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sunulmaktadır.

  • Çevre Düzeni Planları​
  • Nazım İmar Planları​
  • Uygulama İmar Planları
  • ​Koruma Amaçlı İmar Planları​
  • Revizyon İman Planları
ANTAKYA (HATAY) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

ARPALI (BAYBURT) 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI