Plan Değişikliği

Plan değişikliği, mevcut plan sınırları içerisinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, yoğunluğunda ya da ulaşım sisteminde mevcut planın temel kararlarını bozmayacak şekilde farklılık getiren işlemlerdir. Değişiklik ihtiyacının değerlendirilmesinde “kamu yararı” ve “plan bütünlüğünün bozulmaması” dikkate alınmalıdır.