Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi,

  • Büyükşehir belediyeleri,
  • il belediyeleri ve/veya
  • İlçe belediyeleri ile
  • İl Özel İdareleri’nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde;

gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin;

  • ana kararlar içeren,
  • üst ölçekli planlarla ilişkili,
  • alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren
  • uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan

il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.