Mimari Projeler

 Bir mimari yapının planları, kesitleri, malzeme ve bağlantı detayları, cephe ve dış görünüşleri, yerleşim planları, yapıların birbirleriyle oranı, iç düzenleri ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelerdir. Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir. Bu bakımdan mimari proje hazırlanırken inşaatta kullanılacak araçlarla çevre ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu bilgiler ışığında mimar, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak organizasyon hedefiyle tüm alanları kapsayan bir bağlantı şeması ortaya çıkarır.

Tarım Araştırmaları İçin Mükemmeliyet Merkezi Oluşturulması Projesi

İnegöl Konsept Proje